Skapa ett anpassat mål

Senaste uppdatering: 2023-08-15
 • Skapat för:
 • User

Du kan skapa anpassade mål som mål inom Advertising Search, Social, & Commerce.

Om du vill skapa ett anpassat mål måste DSP vara länkat till ett Search, Social, & Commerce med samma Adobe Experience Cloud-organisations-ID, inifrån Search, Social, & Commerce klientinställningar. Om ditt DSP inte är länkat till en Search, Social, & Commerce ska du kontakta kontoteamet på Adobe.

TIPS

Se bästa sättet att skapa anpassade mål för tips om hur du konfigurerar dina anpassade mål.

 1. Logga in på Advertising Search, Social, & Commerce at (användare i Nordamerika) https://enterprise-na.efrontier.com eller (alla andra användare) https://enterprise-intl.efrontier.com.
 2. Kontrollera att mätvärdena du vill inkludera i ditt mål har spårats, att de är tillgängliga i produkten och att de innehåller ett visningsnamn:
  1. Klicka på Search> Admin >Conversions.
  2. Leta reda på måtten och se till att Show in UI and Reports är aktiverat för måttet.
  3. Om måttet inte har något värde i Display Name kolumn, klicka i cellen, ange visningsnamnet och klicka sedan på Apply.
 3. Skapa det anpassade målet som ett mål:
  1. Klicka på Search > Optimization>Objectives.
  2. Klicka på i verktygsfältet Create objective.
  3. Ange målinställningarna:
   1. I Change Objective Name anger du målnamnet.

    Målnamnet visas i Custom Goals i DSP.

   2. Associera egenskaper med målet:

    OBSERVERA

    Alla konverteringsmått som spåras för annonsören listas som standard i Available Properties lista.

    • Om du vill importera en CSV-fil med konverteringsmått och deras vikt klickar du på Import och leta reda på filen som ska importeras.

     De importerade konverteringsmåtten måste redan finnas för annonsören. Namnen är inte skiftlägeskänsliga.

     De importerade konverteringsmåtten ersätter befintliga egenskaper som angetts.

    • Om du vill ange det första konverteringsmåttet manuellt med standardvikten (1) väljer du i en lista över alla konverteringsmått som spåras för annonsören.

    • Om du vill lägga till ytterligare ett konverteringsmått manuellt med standardbredden (1) klickar du på + .

     TIPS

     Om du vill söka efter ett mått i listan anger du en sträng var som helst i måttets namn.

    • Om du vill lägga till flera konverteringsvärden manuellt klickar du på Add Multiple Properties. För varje konverteringsmått som du vill lägga till klickar du på måttnamnet i dialogrutan Available Properties och dra den till Added Properties kolumn. När du är klar med att lägga till mätvärden klickar du på Add.

     TIPS
     • Om du vill söka efter ett mått i listan anger du en sträng var som helst inom måttets namn i indatafältet.
     • Välj alternativet om du vill filtrera listan så att den exkluderar mätvärden som exkluderas i rapporter Hide properties excluded from reports.
    • (När målet innehåller flera konverteringsmått) Om du vill ändra måttets vikt i förhållande till andra mått i målet anger du värden i Weight fält.

   3. Klicka på längst ned i inställningarna Save.

När du har skapat ett mål kan du tilldela det till ett DSP paket som ett anpassat mål när optimeringsmålet slutar med- Custom Goal" (t.ex. "Highest ROAS - Custom Goal").

TIPS

För optimala prestanda måste de kombinerade mätvärdena i det anpassade målet (mål) innehålla minst tio konverteringar per dag. Om de inte gör det är det bästa sättet att lägga till ytterligare konverteringsmått, som produktsidor eller programstart, i målet. Se Bästa metoder för att skapa ett anpassat mål för riktlinjer.

På denna sida