Foutcodes voor FreeWheel Advertentie verzenden

De foutberichten voor mislukte advertenties kunnen afkomstig zijn uit DSP of uit FreeWheel. Foutberichten worden weergegeven in het dialoogvenster API Response in de Freewheel Status dialoogvenster.

Reclame DSP interne fouten

Foutbericht Beschrijving Volgende stappen
Awaiting status response from FreeWheel FreeWheel heeft nog niet gereageerd dat de verzending is gelukt of mislukt. Controleer de status over 10 minuten opnieuw.
The submitted ad does not have a clock number assigned. FreeWheel Accepteert geen Britse advertenties zonder toegewezen kloknummers. Wijs een kloknummer toe aan de advertentie en verzend de advertentie opnieuw.
The ad you are attempting to submit has not yet finished transcoding. Please wait ten minutes then try again. De transcoder had het transcoderen van de advertentie niet gebeëindigd toen u probeerde om de advertentie voor te leggen. Wacht tien minuten en verzend de advertentie opnieuw.
The deal id you input is not setup as a guaranteed feed. Please submit guaranteed deals only. De voorgelegde overeenkomst wordt niet opgezet als programmatic gewaarborgde overeenkomst. FreeWheel accepteert alleen gegarandeerde deals. Opstelling overeenkomstenidentiteitskaart als programmatic gewaarborgde overeenkomst. De advertentie wordt automatisch verzonden naar FreeWheel wanneer u sparen programmatic gewaarborgde standaardplaatsing aan het eind van het werkschema van identiteitskaart van de overeenkomst.
Invalid external_deal_id: <deal_id> Voorgelegde overeenkomstenidentiteitskaart of bestaat niet of is niet actief op het eind van de Adobe. Zorg ervoor dat de overeenkomst actief is, en verzend dan de advertentie opnieuw.
[public_id=]<deal> bestaat niet De voorgelegde overeenkomstenidentiteitskaart bestaat niet op FreeWheel einde. Neem contact op met uw FreeWheel vertegenwoordiger om deal ID te bevestigen.
Ad with identifier <advertentienaam> was not found. De verzonden ad-toets bestaat niet of is niet actief aan de Adobe-zijde. Zoek de juiste advertentiecode en verzend de advertentie opnieuw.
Pending Submission De indiening is nog in behandeling. Vernieuw de pagina.

Freewheel API-fouten

Code Betekenis Beschrijving Volgende stappen
401 Onbevoegd Onjuiste, ontbrekende of ongeldige toegangsreferenties. Neem contact op met het accountteam van uw Adobe.
403 Verboden De server begreep het verzoek maar weigert het te autoriseren. Neem contact op met het accountteam van uw Adobe.
404 Niet gevonden De bron die u hebt aangevraagd, is niet beschikbaar. Als Creative ID niet wordt gevonden in de PUT bewerking, wordt een 404 geretourneerd. Neem contact op met het accountteam van uw Adobe.
405 Methode niet toegestaan Er is een verzoek ingediend van een bron die een aanvraagmethode gebruikt die niet door die bron wordt ondersteund (bijvoorbeeld door GET te gebruiken voor een methode die vereist dat gegevens door POST worden verzonden of door PUT te gebruiken voor een alleen-lezen bron). Neem contact op met het accountteam van uw Adobe.
408 Tijdslimiet aanvraag Er is een time-out opgetreden tijdens de verwerking van dit verzoek. De onderbrekingen worden gewoonlijk veroorzaakt door gezamenlijke verzoeken van exclusieve toegang tot bepaalde middelen. Verzend het verzoek opnieuw wanneer u deze status ontvangt. Neem contact op met uw Adobe-accountteam als het probleem zich blijft voordoen.
422 Onbewerkbare entiteit Ongeldige bron. Deze fout gebeurt wanneer het verzoeklichaam ongeldig is of het gecreeerde/bijgewerkte middel ongeldig is (bijvoorbeeld, als identiteitskaart van de Overeenkomst niet werd gevonden). Zie FreeWheel API 422-fouten voor meer informatie . Neem contact op met het accountteam van uw Adobe.
500 Interne serverfout API-systeemfout. Neem contact op met het accountteam van uw Adobe.

Freewheel API 422-fouten

Code HTTP-code Beschrijving
DATA_UNMARSHALL_FAILURE 422 De aanvraaggegevens hebben een ongeldige JSON-indeling. Controleer het foutbericht voor meer informatie.
DATA_VALIDATION_FAILURE 422 De aanvraaggegevens ontbreken in de vereiste velden of hebben een ongeldig gegevenstype. Controleer het foutbericht voor meer informatie.
DATA_DEAL_INVALID 422 De overeenkomst wordt gevormd verkeerd of bestaat niet. Controleer het foutbericht voor meer informatie.
DATA_DEAL_GET_FAILURE 422 De overeenkomst werd niet gevonden of zijn configuratie heeft een kwestie. Controleer het foutbericht voor meer informatie.
DATA_CREATIVE_INGEST_FAILURE 422 De creatieve URL is ongeldig. Controleer het foutbericht voor meer informatie.
DATA_CREATIVE_LINK_FAILURE 422 De creatieve was niet verbonden met de knooppunten van de advertentie-eenheid van de deal. Controleer het foutbericht voor meer informatie.
DATA_CREATIVE_UPDATE_FAILURE 422 De creatieve functie is niet bijgewerkt. Controleer het foutbericht voor meer informatie.
DATA_DSP_GET_FAILURE 422 De DSP bestaat niet binnen het systeem.
DATA_CREATIVE_UNLINK_FAILURE 422 De creatieve objecten zijn niet losgekoppeld van advertentiefaciliteiten.
DATA_CREATIVE_DELETE_FAILURE 422 De creatieve functie is niet verwijderd.
DATA_CREATIVE_DETECTION_FAILURE 422 De URL is niet gedetecteerd.
DATA_ENTITY_NOT_FOUND 422 De creatieve bestaat niet.

Op deze pagina