Redigera annonsörer med tillgång till ett privat avtal

Senaste uppdatering: 2023-05-20
  • Skapat för:
  • User
  1. På huvudmenyn klickar du på Inventory > Deals.

  2. Klicka på > Manage Advertisers.

  3. Markera kryssrutan bredvid varje annonsör som ska ha tillgång till erbjudandet i avtalsinställningarna och avmarkera kryssrutan bredvid varje annonsör som inte ska ha tillgång till erbjudandet.

  4. Klicka Save för att spara avtalsinställningarna.

På denna sida