Om att korrigera placeringsinställningar med kalkylblad

Senaste uppdatering: 2023-08-24
  • Skapat för:
  • User

Du kan hämta inställningarna för en eller flera placeringar, eller för alla placeringar i en kampanj, i XLSX-format (Excel-kalkylblad) för granskning. Använd den här funktionen för att snabbt granska information som:

  • Vilka målgrupper kampanjen riktar sig till.
  • När placeringarna börjar leverera, och när de kommer att sluta.
  • Vilka annonser som är kopplade till placeringarna.

Du kan sedan göra ändringar i markerade fält och sedan skicka tillbaka dem till DSP alla samtidigt. Redigerbara fält innehåller placeringsnamn, status, bud, budgetar, paketeringsstrategier och frekvensomfång.

TIPS

Om du vill göra mer omfattande ändringar av placeringsinställningarna använder du massredigeringsfunktion.

På denna sida