Kortkommandon

Senaste uppdatering: 2023-05-20
  • Skapat för:
  • User

Använd kortkommandon för att snabbt navigera i placeringsinställningarna.

Tillämpliga sidor Genväg Beskrivning
Placeringsinställningar o Flyttar dig till Goals inställningar
Placeringsinställningar g Flyttar dig till Geos inställningar
Placeringsinställningar i Flyttar dig till Inventory inställningar
Placeringsinställningar s Flyttar dig till Sites inställningar
Placeringsinställningar a Flyttar dig till Audience inställningar
Placeringsinställningar b Flyttar dig till Brand Safety inställningar
Placeringsinställningar t Flyttar dig till Tracking inställningar
Placeringsinställningar l Flyttar dig till Adobe Labs inställningar

På denna sida