Visa prognosrapport för placering

Senaste uppdatering: 2024-01-29
 • Skapat för:
 • User

Verktyget för placeringsprognos visar prognostiserat antal visningar, utgifter och optimalt högsta bud för en viss målinriktningsstrategi. Prognosen beräknas utifrån det totala lagret som är tillgängligt för placeringen och de unika användare som är tillgängliga.

OBSERVERA
 • Ingen prognos genereras för praktik med endast programmatisk målgruppsanpassning (PG) eftersom tillgänglighet och utgifter är deterministiska.

Information i prognosen

Prognosen innehåller följande information:

 • Summary:

  • Estimated CPM: Den uppskattade kostnaden per tusen visningar (eCPM) som målinställningarna kan förvänta sig att nå.

  • Budget: Den uppskattade budgeten för målinställningarna.

  • Impression: Det uppskattade antalet visningar för målinställningarna.

 • Budget Yield Curve: Det uppskattade antalet visningar som placeringen kan leverera på olika budgetnivåer om alla andra målinriktningsinställningar är desamma.

 • Max Bid Yield Curve: Den uppskattade utgiften för placeringen på olika Max. Bid-nivåer, när alla andra målinställningar är desamma.

 • Message: Ger information om prognostiserade utdata, inklusive scenarier där prognosen inte kunde genereras. Eventuella målinriktningsinställningar som granskats men inte beaktats i det scenariot på grund av brist på data markeras också.

Budgetberäkning

 • För placeringar som inte är tilldelade ett paket används placeringsbudgeten för beräkningar. Inom en flygning beräknas samma totala budget.

 • För placeringar i ett paket används den budget som är tilldelad placeringen för beräkningar. Under flygningen beräknas den budget som tilldelats placeringen och inkluderas i meddelandet.

 • För placeringar som läggs till i ett paket under flygning delas budgeten upp lika baserat på antalet placeringar. När placeringen blir aktiv beräknas budgeten som tilldelats av paketet.

Krav

 • Minimiutgifter: 25 USD per dag eller motsvarande i lokal valuta per placering.

 • Maximala utgifter: 15 000 USD per dag eller motsvarande i lokal valuta per placering.

 • Minsta högsta bud, högsta högsta bud: Det finns ett lägsta högsta bud (för kurvan för budgeterad avkastning) och högsta bud (för kurvan för maximal budkapacitet) per placeringstyp. Dessa värden är globala och tar inte hänsyn till regionala variationer. Ibland kan dessa värden vara för höga eller för låga för målregionen.

 • Historiska data: Placeringsprognosen är tillgänglig när det finns tillräckligt med historiska data. Nedan följer exempel på när otillräckliga historiska data kan finnas tillgängliga:

  • Placeringen har som mål en ny region för kampanjen.

  • Placeringen avser ett nytt lageravtal för kampanjen.

  • Placeringen använder en ny annonstyp för kampanjen.

   En placering är vanligtvis en samling med flera annonsmallar som definieras av plattformar på utbudssidan. Så även om placeringen har funnits länge kan den underliggande annonsmallen vara ny och prognosverktyget kan inte prognostisera.

Öppna prognosrapporten för placering

 1. Klicka på Campaigns.

 2. Klicka på kampanjens namn och klicka sedan på Placements.

 3. Klicka på bredvid placeringsnamnet > Edit.

 4. Leta reda på Forecast i det övre högra hörnet. Klicka vid behov på Prognos.

  OBSERVERA
  • Ibland kan prognosen vara otillgänglig på grund av webbläsarens cache. Om detta händer rensar du cacheminnet och försöker igen.

På denna sida