Instellingen publiek

Laatste update: 2023-01-27
  • Gemaakt voor:
  • User

Segmenten van derden

(Optioneel) Elk standaardsegment dat beschikbaar is via de gegevenstaxonomie van derden voor reclame-Adobe, om het op te nemen in de publieksconfiguratie.

Segmenten van eerste partij

(Optioneel) Alle segmenten van de eerste partij die zijn geïmporteerd en/of aangepaste segmenten die zijn geïmporteerd voor de account, om deze op te nemen in de publieksconfiguratie.

Adobe Segmenten

(Optioneel) Alle Adobe Real-Time Customer Data Profile, Adobe Analytics- of Adobe Audience Manager-segmenten die moeten worden opgenomen in de publieksconfiguratie.

Aangepaste segmenten

(Optioneel) Door de gebruiker gemaakte segmenten, die worden vastgelegd met aangepaste DSP segmentpixels, worden opgenomen in de publieksconfiguratie. Dit kan standaard douanesegmenten en CCPA opt-out-of-sales segmenten omvatten.

Opgeslagen soorten publiek

(Optioneel) Alle bestaande soorten publiek die zijn ingebouwd in de Audience Library om deze op te nemen in de publieksconfiguratie.

Op deze pagina