Nieuwe gebruiker uitnodigen voor account bij organisatie

Alleen gebruikers beheerder

U kunt een nieuwe gebruiker voor de account uitnodigen. Zodra de gebruiker de uitnodiging accepteert, hebben ze toegang tot alle adverteerders voor de account. Nieuwe gebruikers hebben standaard alleen-lezen toegang.

Indien nodig kunt u de uitnodiging aan een gebruiker met een uitnodiging in behandeling opheffen.

  1. Voer een van de volgende handelingen uit:

    • Klik in het hoofdmenu op Settings > Users.

    • Klik in het hoofdmenu op Settings > Account en klik vervolgens op Edit users.

  2. In de Invitations sectie, klikt u op Send Invite.

  3. In de User Email voert u het e-mailadres in waarnaar de uitnodiging wordt verzonden.

  4. Klik op Send Invite.

Op deze pagina